Namn Organisation
Deltagare från 46 Streetsmart
Deltagare från AFRY
Deltagare från AFRY
Deltagare från Ale kommun
Deltagare från Ale kommun
Deltagare från Ale kommun
Deltagare från Ale kommun
Deltagare från Ale kommun
Deltagare från Alingsås kommun
Deltagare från Alingsås kommun
Deltagare från Arkitema
Deltagare från Borås Stad
Deltagare från Borås stad
Deltagare från Borås Stad - Mark och exploatering
Deltagare från Borås Stad - Mark-och exploatering
Deltagare från CA consultadministration ab
Deltagare från chalmers
Deltagare från Chalmers
Deltagare från Chalmers tekniska högskola
Deltagare från cmb
Deltagare från Cmb studentråd
Deltagare från EG Architects
Deltagare från Exploateringsenheten, Örebro Kommun
Deltagare från Exploateringsförvaltningen
Deltagare från Exploateringsförvaltningen
Deltagare från Exploateringsförvaltningen
Deltagare från Exploateringsförvaltningen, Göteborgs stad
Deltagare från Familjebostäder
Deltagare från gbg stad
Deltagare från Gröna studenter
Deltagare från Göteborg Energi
Deltagare från Göteborgs Stad
Deltagare från Göteborgs stad
Deltagare från Göteborgs Stad Exploateringsförvaltningen Markstrategi
Deltagare från Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen
Deltagare från Higab
Deltagare från Hollertz & Co
Deltagare från Hollertz & Co.
Deltagare från Hyresgästföreningen Västra Sverige
Deltagare från Härryda kommun
Deltagare från Härryda kommun
Deltagare från Härryda kommun
Deltagare från Härryda kommun
Deltagare från Härryda kommun
Deltagare från Högskolan i Halmstad
Deltagare från Högström sivengård AB
Deltagare från jernhusen ab
Deltagare från Jm AB
Deltagare från Kungsbacka Kommun
Deltagare från Liljewall
Deltagare från Länsstyrelsen i Jönköping
Deltagare från MARELD
Deltagare från Mareld landskapsarkitekter
Deltagare från Markanvisning.se
Deltagare från MAY project support
Deltagare från MAY Projects Support AB
Deltagare från Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Miljöpartiet
Deltagare från Mölndals stad
Deltagare från Norconsult AB
Deltagare från Olsson Lyckefors arkitektur
Deltagare från Plan B
Deltagare från Plan B
Deltagare från Protek Projektstyrning Göteborg AB
Deltagare från Region Stockholm
Deltagare från Rejlers
Deltagare från Riksbyggen
Deltagare från RISE
Deltagare från RISE
Deltagare från Rådhuset arkitekter
Deltagare från Semren & Månsson Arkitekter
Deltagare från Senior Advisory Board
Deltagare från Skanska
Deltagare från Skanska AB
Deltagare från Skanska Fastigheter Göteborg
Deltagare från Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Stenungsundshem AB
Deltagare från Svenljunga kommun
Deltagare från Svenljunga kommun
Deltagare från Sverigehuset
Deltagare från Sweco
Deltagare från Tengbom
Deltagare från Theory Into Practice AB
Deltagare från VBK
Deltagare från Veidekke Entreprenad AB
Deltagare från VGR
Deltagare från Volvo Group Purchasing
Deltagare från Volvo Group Purchasing
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västsvenska Handelskammaren
Deltagare från Wästbygg Projektutveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Örebro Kommun
Deltagare från Örebro kommun
101 deltagare

FULLSATT (PÅ PLATS) – anmäl dig till webbsändningen!

Kan vi tävla fram den gröna omställningen?

Hur kan man använda tävlingar som verktyg i strategisk utveckling - för att skapa nödvändiga gröna affärsmodeller som leder till konkreta cirkulära designförslag? I ett cmb-finansierat forskningsprojekt har Magnus Rönn och Christian Koch undersökt hur markanvisningstävlingen kan vara ett verktyg för det hållbara samhällsbyggandet. Lyssna till hur detta relaterar till markavtal och byggherrarnas processer under denna frukost uppe hos oss på AWL!

FoU-projektet Tävlingar som verktyg i strategisk utveckling från gröna affärsmodeller till konkreta cirkulära designförslag finansieras genom anslag från cmb. I centrum för forskningsintresset är markanvisningstävlingen som verktyg för ett hållbart samhällsbyggande.

Tävlingen styr lokalt och innehåller tre nyckelaktörer:

  1. Kommunen som tävlingsarrangör, markägare och planmyndighet,
  2. Designteam uppbyggda av projektutvecklare, byggföretag och konsultkontor som tar fram lösningar på tävlingsuppgiften samt,
  3. Juryer som utvärderar förslagen och utser vinnare. Byggherren får tillgång till byggbar mark genom markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal som reglerar markpris och genomförande av vinnande tävlingsförslag.

Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap så hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtala med andra besökare och talare. Frukost serveras i buffe utanför Studion från kl 07:30. Kom gärna i tid och ät och mingla, eller ta med dig frukosten in och ät den under föredraget.

Praktisk information

Datum: Torsdag den 9 november 2023
Tid: Klockan 07:30 till 09:00 · Lägg till i kalender
Plats: Studion på A Working Lab, Sven Hultins gata 5, Göteborg · Karta
Pris: Cmb frukost är kostnadsfri. Om du får förhinder, avanmäl deltagande senast måndag kl 18 samma vecka som cmb frukost för att undvika en no show-avgift på 200 kr.
Upplysningar:

Frågor besvaras av cmb – info@cmb-chalmers.se