Välj först om du vill delta på plats eller se webbsändningen.

När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.

När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.

NamnOrganisation
Hedvig HaraldsdotterHigab
Stefan KnutssonHigab
Jerker WesterbergHigab
Kajsa WideHigab
Deltagare frånHollertz & Co.
Deltagare frånHollertz & Co.
6 deltagare

Om du har anmält dig men fått förhinder kan du avanmäla dig här:

Vi har skickat en avanmälningslänk till din e-postadress.

Kan vi tävla fram den gröna omställningen?

Hur kan man använda tävlingar som verktyg i strategisk utveckling - för att skapa nödvändiga gröna affärsmodeller som leder till konkreta cirkulära designförslag? I ett cmb-finansierat forskningsprojekt har  Magnus Rönn och Christian Koch undersökt hur markanvisningstävlingen kan vara ett verktyg för det hållbara samhällsbyggandet. Lyssna till hur detta relaterar till markavtal och byggherrarnas processer under denna frukost uppe hos oss på AWL!

FoU-projektet Tävlingar som verktyg i strategisk utveckling från gröna affärsmodeller till konkreta cirkulära designförslag finansieras genom anslag från cmb. I centrum för forskningsintresset är markanvisningstävlingen som verktyg för ett hållbart samhällsbyggande.

Tävlingen styr lokalt och innehåller tre nyckelaktörer:

  1. Kommunen som tävlingsarrangör, markägare och planmyndighet,
  2. Designteam uppbyggda av projektutvecklare, byggföretag och konsultkontor som tar fram lösningar på tävlingsuppgiften samt
  3. Juryer som utvärderar förslagen och utser vinnare. Byggherren får tillgång till byggbar mark genom markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal som reglerar markpris och genomförande av vinnande tävlingsförslag.

För att undvika att stora mängder frukostmat går till spillo tar vi ut en No Show-avgift för personer som är anmälda, men inte deltar och som inte har avanmält sig senast onsdagen innan.

Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap så hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtala med andra besökare och talare. Obs att frukost serveras från 07:30 och att denna inte får tas med in i studion där seminariet startar kl 8, så kom gärna i god tid.

Praktisk information