Namn Organisation
Oliver Bokvist 232100-0131
Petter Wadmark AFRY
Tobias Pålsson Arkitekterna Krook & Tjäder
Sara Florén Borås Stad, Stadsledningskansliet
Fabian Forsman Clinton Mätkonsult AB
Joakim Forsemalm Cmb
Joline Kraemer EPG projektledning
Linda Graf Fondia Legal Services AB
Marie Peterson Göteborg Stad, Exploateringsförvaltningen
Meysam Cordi Göteborgs Hamn
Elin Dörrheide Göteborgs Hamn
David Norén Göteborgs Hamn
Marie Rörstad Göteborgs Stad
Stefan Knutsson Higab
Deltagare från Inhouse Tech
Petter Bolander JV NCC-Wayss & Freytag
Maria Elisabet Aronsson Maria Aronsson
Fredrik Engkvist Mölndala Fastighets AB
Björn Marklund Mölndals stad
Catarina Nyberg Mölndals stad
Ola Kvarnbo NCC
Linus Lindström NCC
Sven Melkerson NCC
Joel Rane NCC
Mats Wallander NCC
Jonas Julin NCC
Mikaela Landin Hellqvist NCC Sverige AB
Michael Rusin NCC Sverige AB
Johanna Gervide Norconsult AB
Håkan Anderson NovoScen AB
Ingemar Carlsson NovoScen AB
Ola Gunnarsson Peab Anläggning AB
Anders Rosell Plan B
Björn Larsen Poseidon
Emile Hamon Qflow Group AB
Dan Nilsson SWECO Sverige AB
Elin Johansson Semrén & Månsson
Efraim Ljung Skanska
Kenneth Wahlqvist Skanska Stora projekt
Maria Rydberg Skanska Sverige AB
Johan Hagsgård Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Stadsbyggnadsförvaltningen Göteborgs Stad
Henrik Gerber Stora Projekt Skanska
Peter Terrs Stora projekt - Göteborg Stad
Jingjing Zheng Veidekke
David Zander WSP
Stefan Asplund Älvstranden Utveckling AB
Mats Ransgård Älvstranden utveckling AB
48 deltagare

Hisingsbron – lärdomar kring ledarskap och organisation

De stora projekten avlöser varandra i Göteborg - och det byggs både på höjden, på djupet och över vatten. Målsättningarna med Hisingsbron var många: Genomföra en unik tekniskt avancerad anläggning, skapa en kapacitetsstark och robust förbindelse över älven, etablera ett nytt landmärke för staden och ge förutsättningar för ett sprudlade stadsliv. 

Representanter från projektet som byggde Hisingsbron berättar om hur de formade projektet utifrån de uppsatta målen, och hur de arbetade med organisationen och ledarskapet för att skapa ett starkt team som skulle leverera den stora bredden av förväntningar kring Hisingsbron. 


Då det personliga nätverkandet är ett prioriterat område inom cmb arrangeras våra luncher endast på plats. Kom gärna redan kl 11:15 för att hinna äta och samtala i lugn och ro. Seminariet startar kl 12.00.

Praktisk information