Välj först om du vill delta på plats eller se webbsändningen.

När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.

När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.

NamnOrganisation
Mikael LindbergSpecialfastigheter
1 deltagare

Kunskapsintegration i sjukhusprojekt - lärdomar från fyra samverkansprojekt och färdplan framåt

Ljusgård på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus med konstverket Långsnöre, världens högsta bollbana, av Albin Karlsson.

Det senaste decenniets våg av sjukhusinvesteringar i Sverige ställer höga krav på kunskapsintegration från många olika aktörer i projekt och för kunskapsuppbyggnad över tid. Chalmers, KTH, Uppsala Universitet och NCC har därför samarbetat i en studie som påvisar hur byggprocessen i sjukhusprojekt kan effektiviseras utifrån förbättrad kunskapsintegration.

Viktoria Sundqvist, forskare och lärare vid Chalmers avdelning för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, berättar om detta CMB-finansierade forskningsprojekt som just avslutats.

Resultaten visar att effektiv kunskapsintegration möjliggörs om: i) kunskap och kompetens kring vårdbyggnation tas tillvara i upphandlingsförfarandet, ii) byggprocessens organisering och styrning reglerar när och hur relevant kunskap används, iii) samverkan praktiseras på riktigt utifrån att parterna kan och vill lösa uppgiften tillsammans samt om iv) nyvunnen kunskap tillvaratas och erfarenheter återförs som en del i kunskapsuppbyggnad över tid. En färdplan har utvecklats med praktiska rekommendationer utifrån att kunskap som omsätts på projekt-, organisations- och systemnivå skapar en kollektiv kunskapsuppbyggnad över tid. Färdplanen riktar sig till olika aktörer, yrkesroller och befattningar inom vårdbyggande.

Praktisk information