Namn Organisation
Deltagare från
Deltagare från 5567483044
Deltagare från A Beautiful Soup
Deltagare från Annell Ljus + Form
Deltagare från Bostadsbolaget
Deltagare från ByDemand
Deltagare från ByggDialog AB
Deltagare från Cmb
Deltagare från Cmb
Deltagare från Cmb studentråd
Deltagare från Cmb studentråd, Chalmers
Deltagare från Cmb studentråd, Chalmers
Deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
Deltagare från HUG
Deltagare från MARELD
Deltagare från MARELD
Deltagare från MARLED landskapsarkitekter
Deltagare från Mareld landskapsarkitekter
Deltagare från Mareld landskapsarkitekter
Deltagare från NCC
Deltagare från Protek
Deltagare från RISE
Deltagare från Semrén & Månsson Arkitekter
Deltagare från Skeddalen Facilitering AB
Deltagare från Specialfastigheter
Deltagare från Sunnerö Arkitekter
Deltagare från Symetri AB
Deltagare från Symetri AB
Deltagare från Tengbom Arkitekter
Deltagare från Tyréns Arkitektur och Landskap
Deltagare från Tyréns Sverige AB
Deltagare från White
Deltagare från White arkitekter
Deltagare från Wingårdhs
Deltagare från cmb
Deltagare från cmb
Deltagare från cmb studentråd
Deltagare från protek projektstyrning i Göteborg ab
Deltagare från semrén och månsson arkitekter
Deltagare från Älvstranden utveckling AB
40 deltagare

Förskolan Hoppet sätter riktningen mot framtiden

Foto: Hannah Björk, lokalförvaltningen

Hur kan något så vanligt som en ny förskola i en växande stad bli det som alla pratar om?

Angelica Karlsson från vår cmb-partner Lokalförvaltningen i Göteborg berättar om Hoppet, ett pilotprojekt präglat av nytänkande och innovativitet som lett till staden skapat en publik byggnad som nu blir riktmärke för hur Göteborg kommer att jobba med klimatneutralitet i samhällsbyggnader i framtiden.

Första målet var att bygga en förskola som så långt det är möjligt åstadkommits med fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift. Nästa fokus är att nyttja större andel återbrukat material i ny- och ombyggnadsprojekt. Dessutom får vi höra från Mareld landskap, som i samma anda gestaltat den kringgärdande förskolegården.

Nätverkande och fördjupade samtal är en viktig del av cmb:s verksamhet och därför är det numera endast möjligt att delta vid lunchseminarierna på plats. Dessa arrangeras dessutom i samarbete med en eller flera partnerorganisationer så att vi får chansen att se mer av varandras arbetsplatser och perspektiv på samhälllsbyggandet.
Lunch ingår i seminariet så kom gärna redan kl 11:15  så att du hinner äta och prata med övriga deltagare i lugn och ro.

Praktisk information