NamnOrganisation
En deltagare frånAB Alebyggen
En deltagare frånAEC AB
En deltagare frånAkademiska Hus
En deltagare frånAkademiska Hus AB
En deltagare frånAkademiska Hus AB
En deltagare frånAlingsås Kommun
En deltagare frånArkitekterna Krook & Tjäder
En deltagare frånBengt Dahlgren AB
En deltagare frånBennman Kommunikation
En deltagare frånBorås Stad
En deltagare frånBorås Stad, Stadsledningskansliet
En deltagare frånBorås stad Samhällsbyggnadsförvaltningen
En deltagare frånBostads AB Poseidon
En deltagare frånBostads AB Poseidon
En deltagare frånBostads AB Poseidon
En deltagare frånByggföretagen
En deltagare frånCA consultadministration ab
En deltagare frånCMB
En deltagare frånCMB Studentråd
En deltagare frånCastellum Väst AB
En deltagare frånCentrum för hållbar stadsutveckling - Urban Futures
En deltagare frånChalmers
En deltagare frånChalmers
En deltagare frånChalmers
En deltagare frånChalmers
En deltagare frånChalmers ACE
En deltagare frånClinton Mätkonsult AB
En deltagare frånCmb
En deltagare frånCmb
En deltagare frånCmb studentråd, Chalmers
En deltagare frånDahlgren, Anders
En deltagare frånEgnahemsbolaget
En deltagare frånEkman Stadsutveckling AB
En deltagare frånFastighetskontoret
En deltagare frånFastighetskontoret/framtidens samhällsbyggare
En deltagare frånFramtiden
En deltagare frånFramtiden Byggutveckling AB
En deltagare frånFramtidens samhällsbyggare/Flodéns Bygg
En deltagare frånFramtids AB GöteborgsLokaler
En deltagare frånFörvaltnings AB Framtiden
En deltagare frånFörvaltnings AB Framtiden
En deltagare frånFörvaltnings AB Framtiden
En deltagare frånGmv - Urban Futures
En deltagare frånGöteborg Citysamverkan ideell förening
En deltagare frånGöteborgs Stad
En deltagare frånGöteborgs Stad
En deltagare frånGöteborgs Stad
En deltagare frånGöteborgs stad
En deltagare frånGöteborgs stad trafikkontoret
En deltagare frånGöteborgs universitet
En deltagare frånGöteborgsLokaler
En deltagare frånGöteborgsregionen
En deltagare frånHandels, gu
En deltagare frånHandelshögskolan vid Göteborgs universitet
En deltagare frånHigab
En deltagare frånHollerz & Co
En deltagare frånHärryda kommun
En deltagare frånHärryda kommun
En deltagare frånInvinn Ab
En deltagare frånJohanneberg Science Park
En deltagare frånKretslopp och vatten
En deltagare frånKrook & Tjäder
En deltagare frånKungsbacka Kommun (FS8)
En deltagare frånKungsbacka kommun
En deltagare frånKungsbacka kommun
En deltagare frånMalmö universitet
En deltagare frånPeab Anläggning
En deltagare frånRISE
En deltagare frånRISE
En deltagare frånRekab entreprenad ab
En deltagare frånScatola AB
En deltagare frånSkanska
En deltagare frånSkanska Sverige AB
En deltagare frånSkanska Sverige AB
En deltagare frånSocialförvaltningen Hisingen
En deltagare frånStena Fastigheter
En deltagare frånStora projekt - Göteborg Stad
En deltagare frånSvefa AB
En deltagare frånSverigehuset
En deltagare frånTallhöjden bogemenskap östra kålltorp
En deltagare frånTallhöjden bogemenskap östra kålltorp
En deltagare frånTengbom
En deltagare frånTrafikkontoret - Framtidens samhällsbyggare
En deltagare frånTrafikkontoret Göteborg Stad
En deltagare frånTrafikkontoret Stora projekt
En deltagare frånTrafikkontoret, Stora projekt
En deltagare frånUppsala kommun
En deltagare frånUrban Futures
En deltagare frånUrbana studier, Malmö Universitet
En deltagare frånUrbanista Stad AB
En deltagare frånWSP Management
En deltagare frånWhite
En deltagare frånWhite
En deltagare frånZynka BIM
En deltagare fråncmb
En deltagare fråncmb
En deltagare frånÄlvstranden Utveckling AB
En deltagare frånÄlvstranden Utveckling AB
En deltagare frånÄlvstranden Utveckling AB, Gothenburg City
Totalt 99 deltagare

Forskarperspektiv på samverkansorganisationer

Lärdomar från organisering av ett stadsutvecklingsprojekt

Observera att samtliga platser vid det fysiska genomförandet nu är bokade, men du är välkommen att följa frukostseminariet via webbsändning.

Under CMB:s frukost den 1 oktober är tre utmaningar inom stadsutveckling i fokus; interorganisatorisk samverkan, bostadsbolagens balansgång mellan socialt ansvar och affärsmässighet, samt genomförande av projekt med tvetydig politisk målbild.  

Frukost för de som anmält deltagande på plats serveras från kl 07:30.

2017 gav Göteborgs Stad den kommunala bostadskoncernen Framtiden uppdraget att genomföra ett förändringsprojekt i stadsdelen Hjällbo med syfte att skapa mer blandade boendeformer. Samtidigt som projektet hade ekonomiska motiv avsåg det också att aktivt förbättra de sociala förutsättningarna för de boende.  

Det operativa arbetet bedrevs i fyra olika teman – renovering, ombildning, nyproduktion samt boende- och samhällsservice. Varje tema hade en delprojektledare och inom varje tema skapades samverkanskonstellationer för att driva arbetet framåt och lösa utmaningar. Genom att driva utveckling över organisatoriska gränser skapades en hybridorganisation med en sammansättning av olika aktörer som hade såväl gemensamma mål som särintressen.

Forskarna har studerat den hybridorganisation som skapades för att hantera uppdraget. Under CMB:s frukost problematiserar forskarna bakom studien dessa utmaningar samt lyfter lärdomar från projektet.

Medverkande

  • Sara Brorström, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
  • Pernilla Gluch, professor i projektbaserad organisation, Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers
  • Alexander Styhre, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Praktisk information