Namn Organisation
En deltagare från AB Alebyggen
En deltagare från AEC AB
En deltagare från Akademiska Hus
En deltagare från Akademiska Hus AB
En deltagare från Akademiska Hus AB
En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
En deltagare från Bengt Dahlgren AB
En deltagare från Bennman Kommunikation
En deltagare från Borås Stad
En deltagare från Borås stad Samhällsbyggnadsförvaltningen
En deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
En deltagare från Bostads AB Poseidon
En deltagare från Bostads AB Poseidon
En deltagare från Bostads AB Poseidon
En deltagare från Byggföretagen
En deltagare från CA consultadministration ab
En deltagare från Castellum Väst AB
En deltagare från Centrum för hållbar stadsutveckling - Urban Futures
En deltagare från Chalmers
En deltagare från Chalmers
En deltagare från Chalmers
En deltagare från Chalmers
En deltagare från Chalmers ACE
En deltagare från Clinton Mätkonsult AB
En deltagare från cmb
En deltagare från cmb
En deltagare från Cmb
En deltagare från cmb
En deltagare från CMB
En deltagare från CMB Studentråd
En deltagare från Cmb studentråd, Chalmers
En deltagare från Dahlgren, Anders
En deltagare från Egnahemsbolaget
En deltagare från Ekman Stadsutveckling AB
En deltagare från Fastighetskontoret
En deltagare från Fastighetskontoret/framtidens samhällsbyggare
En deltagare från Framtiden
En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
En deltagare från Framtidens samhällsbyggare/Flodéns Bygg
En deltagare från Framtids AB GöteborgsLokaler
En deltagare från Förvaltnings AB Framtiden
En deltagare från Förvaltnings AB Framtiden
En deltagare från Förvaltnings AB Framtiden
En deltagare från Gmv - Urban Futures
En deltagare från Göteborg Citysamverkan ideell förening
En deltagare från Göteborgs Stad
En deltagare från Göteborgs stad
En deltagare från Göteborgs Stad
En deltagare från Göteborgs Stad
En deltagare från Göteborgs stad trafikkontoret
En deltagare från Göteborgs universitet
En deltagare från GöteborgsLokaler
En deltagare från Göteborgsregionen
En deltagare från Handels, gu
En deltagare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
En deltagare från Higab
En deltagare från Hollerz & Co
En deltagare från Härryda kommun
En deltagare från Härryda kommun
En deltagare från Invinn Ab
En deltagare från Johanneberg Science Park
En deltagare från Kretslopp och vatten
En deltagare från Kungsbacka kommun
En deltagare från Kungsbacka kommun
En deltagare från Kungsbacka Kommun (FS8)
En deltagare från Malmö universitet
En deltagare från Peab Anläggning
En deltagare från Rekab entreprenad ab
En deltagare från RISE
En deltagare från RISE
En deltagare från Scatola AB
En deltagare från Skanska
En deltagare från Skanska Sverige AB
En deltagare från Skanska Sverige AB
En deltagare från Socialförvaltningen Hisingen
En deltagare från Stena Fastigheter
En deltagare från Stora projekt - Göteborg Stad
En deltagare från Svefa AB
En deltagare från Sverigehuset
En deltagare från Tallhöjden bogemenskap östra kålltorp
En deltagare från Tallhöjden bogemenskap östra kålltorp
En deltagare från Tengbom
En deltagare från Trafikkontoret - Framtidens samhällsbyggare
En deltagare från Trafikkontoret Göteborg Stad
En deltagare från Trafikkontoret Stora projekt
En deltagare från Trafikkontoret, Stora projekt
En deltagare från Uppsala kommun
En deltagare från Urban Futures
En deltagare från Urbana studier, Malmö Universitet
En deltagare från White
En deltagare från White
En deltagare från WSP Management
En deltagare från Zynka BIM
En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
En deltagare från Älvstranden Utveckling AB, Gothenburg City
Totalt 97 deltagare

Forskarperspektiv på samverkansorganisationer

Lärdomar från organisering av ett stadsutvecklingsprojekt

Observera att samtliga platser vid det fysiska genomförandet nu är bokade, men du är välkommen att följa frukostseminariet via webbsändning.

Under CMB:s frukost den 1 oktober är tre utmaningar inom stadsutveckling i fokus; interorganisatorisk samverkan, bostadsbolagens balansgång mellan socialt ansvar och affärsmässighet, samt genomförande av projekt med tvetydig politisk målbild.  

Frukost för de som anmält deltagande på plats serveras från kl 07:30.

2017 gav Göteborgs Stad den kommunala bostadskoncernen Framtiden uppdraget att genomföra ett förändringsprojekt i stadsdelen Hjällbo med syfte att skapa mer blandade boendeformer. Samtidigt som projektet hade ekonomiska motiv avsåg det också att aktivt förbättra de sociala förutsättningarna för de boende.  

Det operativa arbetet bedrevs i fyra olika teman – renovering, ombildning, nyproduktion samt boende- och samhällsservice. Varje tema hade en delprojektledare och inom varje tema skapades samverkanskonstellationer för att driva arbetet framåt och lösa utmaningar. Genom att driva utveckling över organisatoriska gränser skapades en hybridorganisation med en sammansättning av olika aktörer som hade såväl gemensamma mål som särintressen.

Forskarna har studerat den hybridorganisation som skapades för att hantera uppdraget. Under CMB:s frukost problematiserar forskarna bakom studien dessa utmaningar samt lyfter lärdomar från projektet.

Medverkande

  • Sara Brorström, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
  • Pernilla Gluch, professor i projektbaserad organisation, Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers
  • Alexander Styhre, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Praktisk information

Datum: Fredag den 1 oktober 2021
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i min kalender
Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta
Upplysningar:

Frågor besvaras av CMB – info@cmb-chalmers.se