Namn Organisation
Deltagare från 559319-0886
Deltagare från AFRY
Deltagare från Afry
Deltagare från Akka Planering
Deltagare från AL Studio AB
Deltagare från Arkitekt
Deltagare från Big kornet
Deltagare från Borås Stad
Deltagare från Borås stad
Deltagare från Borås stad
Deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
Deltagare från Borås Stad, strategisk samhällsplanering
Deltagare från Borås Stad, Tekniska förvaltningen
Deltagare från Chalmers
Deltagare från Chalmersfastigheter AB
Deltagare från cmb
Deltagare från COWI
Deltagare från COWI
Deltagare från COWI AB
Deltagare från COWI AB
Deltagare från COWI AB
Deltagare från COWI AB
Deltagare från COWI AB
Deltagare från Development Partner
Deltagare från Exploatering, Göteborgs stad
Deltagare från Exploateringsförvaltningen
Deltagare från Exploateringsförvaltningen
Deltagare från Grahn Hinnfors Text&Analys
Deltagare från Göteborg stad
Deltagare från Göteborg stad
Deltagare från Göteborg Stad Stdsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Göteborgs stad
Deltagare från Göteborgs Stad
Deltagare från Göteborgs Stad
Deltagare från Göteborgs Stad Exploateringsförvaltningen
Deltagare från Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen
Deltagare från IUS innovation
Deltagare från Jönköpings kommun
Deltagare från Karolinska Institutet
Deltagare från KTH
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från kungsbacka kommun
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Lerum kommun
Deltagare från Lerums kommun
Deltagare från Linköpings kommun
Deltagare från Luleå kommun
Deltagare från Länsstyrelsen Blekinge
Deltagare från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Deltagare från Miljöpartiet
Deltagare från MölnDala Fastighets AB
Deltagare från Mölndals stad
Deltagare från Mölndals stad
Deltagare från Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Norconsult
Deltagare från Norconsult
Deltagare från Norconsult AB
Deltagare från Norconsult AB
Deltagare från Norconsult AB
Deltagare från Norrköpings kommun
Deltagare från Oxelösunds kommun
Deltagare från Radar arkitektur
Deltagare från Ramboll
Deltagare från Ramboll
Deltagare från Ramboll
Deltagare från Ramboll Management Consulting
Deltagare från Ramboll Sverige AB
Deltagare från Resenärerna
Deltagare från Rådhuset arkitekter
Deltagare från Slk
Deltagare från Spacescape
Deltagare från Stad och landskapsarkitektur LD AB
Deltagare från Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborg Stad
Deltagare från Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs stad
Deltagare från Stadsfastigheter, Göteborgsstad
Deltagare från Stena Fastigheter
Deltagare från Stenungsunds kommun
Deltagare från Stenvalvet
Deltagare från Sweco
Deltagare från Sweco
Deltagare från Sweco
Deltagare från Sweco
Deltagare från Swedish National Road and Transport Research Institute VTI
Deltagare från SYSTRA AB
Deltagare från SYSTRA AB
Deltagare från Theory Into Practice AB
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket region Stockholm
Deltagare från Treeline
Deltagare från Uppsala kommun
Deltagare från Uppsala kommun
Deltagare från Varbergs kommun
Deltagare från Varbergs kommun
Deltagare från Varbergs kommun
Deltagare från Varbergs kommun
Deltagare från Varbergs kommun
Deltagare från Vasakronan
Deltagare från Vaxholms stad
Deltagare från Vigör motion
Deltagare från VTI
Deltagare från VTI
Deltagare från VTI
Deltagare från VTI/Cykelcentrum
Deltagare från Västsvenska Handelskammaren
Deltagare från Västtrafik AB
Deltagare från WSP
Deltagare från WSP
Deltagare från WSP
Deltagare från WSP
126 deltagare

Färre konflikter? Ny metod för kartläggning av trafikleders barriäreffekter

Trafikleder utgör effektiva förbindelser för transporter mellan städer men skapar samtidigt barriärer för lokal trafik, framförallt för gång och cykel som påverkar invånares rörelsefrihet. För att hantera de konflikter som kan uppstå kring dessa barriärer har Ramboll i samarbete med Chalmers utvecklat en metod för att kvantifiera barriäreffekter i infrastrukturprojekt.

Metoden har bl.a. tillämpats i lokaliseringsutredningen för höghastighetsjärnvägen Ostlänken genom Linköping där den har bidragit till att lösa en mångårig konflikt mellan kommunen och Trafikverket om järnvägens planering. Job van Eldijk, forskare och planarkitekt från Ramboll, presenterar metoden och vilka lärdomar projektet i Linköping erbjuder för liknade infrastrukturprojekt. Det nyligen avslutade forskningsprojektet är samfinansierat, bland annat med medel från Stiftelsen för byggandets management (cmb).

För att undvika att stora mängder frukostmat går till spillo tar vi ut en No Show-avgift för personer som är anmälda, men inte deltar och som inte har avanmält sig senast onsdagen innan.

Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap så hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtala med andra besökare och talare. Obs att frukost serveras från 07:30 och att denna inte får tas med in i studion där seminariet startar kl 8, så kom gärna i god tid.

Praktisk information

Datum: Fredag den 2 juni 2023
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender
Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta
Upplysningar:

Frågor besvaras av cmb – info@cmb-chalmers.se