NamnOrganisation
Deltagare från559319-0886
Deltagare frånAFRY
Deltagare frånAL Studio AB
Deltagare frånAfry
Deltagare frånAkka Planering
Deltagare frånArkitekt
Deltagare frånBig kornet
Deltagare frånBorås Stad
Deltagare frånBorås Stad, Stadsledningskansliet
Deltagare frånBorås Stad, Tekniska förvaltningen
Deltagare frånBorås Stad, strategisk samhällsplanering
Deltagare frånBorås stad
Deltagare frånBorås stad
Deltagare frånCOWI
Deltagare frånCOWI
Deltagare frånCOWI AB
Deltagare frånCOWI AB
Deltagare frånCOWI AB
Deltagare frånCOWI AB
Deltagare frånCOWI AB
Deltagare frånChalmers
Deltagare frånChalmersfastigheter AB
Deltagare frånDevelopment Partner
Deltagare frånExploatering, Göteborgs stad
Deltagare frånExploateringsförvaltningen
Deltagare frånExploateringsförvaltningen
Deltagare frånGrahn Hinnfors Text&Analys
Deltagare frånGöteborg Stad Stdsbyggnadsförvaltningen
Deltagare frånGöteborg stad
Deltagare frånGöteborg stad
Deltagare frånGöteborgs Stad
Deltagare frånGöteborgs Stad
Deltagare frånGöteborgs Stad Exploateringsförvaltningen
Deltagare frånGöteborgs Stad Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare frånGöteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen
Deltagare frånGöteborgs stad
Deltagare frånIUS innovation
Deltagare frånJönköpings kommun
Deltagare frånKTH
Deltagare frånKarolinska Institutet
Deltagare frånKungsbacka kommun
Deltagare frånKungsbacka kommun
Deltagare frånKungsbacka kommun
Deltagare frånKungsbacka kommun
Deltagare frånLerum kommun
Deltagare frånLerums kommun
Deltagare frånLinköpings kommun
Deltagare frånLuleå kommun
Deltagare frånLänsstyrelsen Blekinge
Deltagare frånLänsstyrelsen i Jönköpings län
Deltagare frånMiljöpartiet
Deltagare frånMölnDala Fastighets AB
Deltagare frånMölndals stad
Deltagare frånMölndals stad
Deltagare frånMölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare frånMölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare frånMölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare frånNorconsult
Deltagare frånNorconsult
Deltagare frånNorconsult AB
Deltagare frånNorconsult AB
Deltagare frånNorconsult AB
Deltagare frånNorrköpings kommun
Deltagare frånOxelösunds kommun
Deltagare frånRadar arkitektur
Deltagare frånRamboll
Deltagare frånRamboll
Deltagare frånRamboll
Deltagare frånRamboll Management Consulting
Deltagare frånRamboll Sverige AB
Deltagare frånResenärerna
Deltagare frånRådhuset arkitekter
Deltagare frånSYSTRA AB
Deltagare frånSYSTRA AB
Deltagare frånSlk
Deltagare frånSpacescape
Deltagare frånStad och landskapsarkitektur LD AB
Deltagare frånStadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare frånStadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare frånStadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare frånStadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare frånStadsbyggnadsförvaltningen, Göteborg Stad
Deltagare frånStadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs stad
Deltagare frånStadsfastigheter, Göteborgsstad
Deltagare frånStena Fastigheter
Deltagare frånStenungsunds kommun
Deltagare frånStenvalvet
Deltagare frånSweco
Deltagare frånSweco
Deltagare frånSweco
Deltagare frånSweco
Deltagare frånSwedish National Road and Transport Research Institute VTI
Deltagare frånTheory Into Practice AB
Deltagare frånTrafikverket
Deltagare frånTrafikverket
Deltagare frånTrafikverket
Deltagare frånTrafikverket
Deltagare frånTrafikverket
Deltagare frånTrafikverket
Deltagare frånTrafikverket
Deltagare frånTrafikverket
Deltagare frånTrafikverket
Deltagare frånTrafikverket region Stockholm
Deltagare frånTreeline
Deltagare frånUppsala kommun
Deltagare frånUppsala kommun
Deltagare frånVTI
Deltagare frånVTI
Deltagare frånVTI
Deltagare frånVTI/Cykelcentrum
Deltagare frånVarbergs kommun
Deltagare frånVarbergs kommun
Deltagare frånVarbergs kommun
Deltagare frånVarbergs kommun
Deltagare frånVarbergs kommun
Deltagare frånVasakronan
Deltagare frånVaxholms stad
Deltagare frånVigör motion
Deltagare frånVästsvenska Handelskammaren
Deltagare frånVästtrafik AB
Deltagare frånWSP
Deltagare frånWSP
Deltagare frånWSP
Deltagare frånWSP
Deltagare fråncmb
Deltagare frånkungsbacka kommun
126 deltagare

Färre konflikter? Ny metod för kartläggning av trafikleders barriäreffekter

Trafikleder utgör effektiva förbindelser för transporter mellan städer men skapar samtidigt barriärer för lokal trafik, framförallt för gång och cykel som påverkar invånares rörelsefrihet. För att hantera de konflikter som kan uppstå kring dessa barriärer har Ramboll i samarbete med Chalmers utvecklat en metod för att kvantifiera barriäreffekter i infrastrukturprojekt.

Metoden har bl.a. tillämpats i lokaliseringsutredningen för höghastighetsjärnvägen Ostlänken genom Linköping där den har bidragit till att lösa en mångårig konflikt mellan kommunen och Trafikverket om järnvägens planering. Job van Eldijk, forskare och planarkitekt från Ramboll, presenterar metoden och vilka lärdomar projektet i Linköping erbjuder för liknade infrastrukturprojekt. Det nyligen avslutade forskningsprojektet är samfinansierat, bland annat med medel från Stiftelsen för byggandets management (cmb).

För att undvika att stora mängder frukostmat går till spillo tar vi ut en No Show-avgift för personer som är anmälda, men inte deltar och som inte har avanmält sig senast onsdagen innan.

Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap så hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtala med andra besökare och talare. Obs att frukost serveras från 07:30 och att denna inte får tas med in i studion där seminariet startar kl 8, så kom gärna i god tid.

Praktisk information