Namn Organisation
Deltagare från Actea Consulting AB
Deltagare från Bengt Dahlgren AB
Deltagare från Bengt Dahlgren AB
Deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB
Deltagare från Byggföretagen
Deltagare från Byggföretagen
Deltagare från Chalmersfastigheter AB
Deltagare från Chalmersfastigheter AB
Deltagare från cmb
Deltagare från cmb
Deltagare från Cmb
Deltagare från Coreco AB
Deltagare från Coreco AB
Deltagare från COWI AB
Deltagare från Development Partner
Deltagare från development partner 09 AB
Deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
Deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
Deltagare från Förvaltnings AB Framtiden
Deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
Deltagare från Higab
Deltagare från Hollertz & Stenvall
Deltagare från Liljewall arkitekter
Deltagare från Liljewall arkitekter
Deltagare från Mannheimer Swartling
Deltagare från NCC
Deltagare från Norconsult AB
Deltagare från Peab AB
Deltagare från Peab Anläggning AB
Deltagare från Ramboll
Deltagare från Ramboll Sverige AB
Deltagare från RISE
Deltagare från Skanska Fastigheter
Deltagare från Sustainacon Sweden AB
Deltagare från Svensk Byggtjänst
Deltagare från Sweco Sverige AB
Deltagare från Tornstaden
Deltagare från Tornstaden Projektutveckling AB
Deltagare från VBK
Deltagare från Volvo Group Real Estate AB
Deltagare från White arkitekter
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
43 deltagare

EU-taxonomin – vad är det och vad innebär det?

För 2023 behöver stora företag av allmänt intresse rapportera hur stor del av sin verksamhet som är förenlig med EU:s taxonomiförordning, dvs ”miljömässigt hållbar”.

Adrian Fintling från Deloitte går igenom vad EU-taxonomin är, vad det innebär i praktiken, och vad det förväntas få för effekter för företag och dess leverantörer framgent. Vidare kommer vi beröra hur EU-taxonomin passar bland övriga EU regelverk kring hållbarhet och förväntade förändringar framåt.   

Cmb:s lunchseminairer genomförs i samarbete med våra partner och då det personliga nätverkandet är så viktigt ses vid alla på plats. Kom gärna redan kl 11:15 för att hinna äta och samtala i lugn och ro. Seminariet startar kl 12.00. 

Praktisk information

Datum: Tisdag den 21 mars 2023
Tid: Klockan 11:15 till 13:00 · Lägg till i kalender
Plats: Hos Göteborgs byggmästareförening, Ekmansgatan 1 · Karta
Pris: Ja, se anmälan
Upplysningar:

Frågor besvaras av CMB – info@cmb-chalmers.se