Enkät – upphandling och anbudsprocesser i byggbranschen

Masterstudenter från Chalmers undersöker just nu trender och praxis inom upphandling i den svenska byggbranschen. Målet är att skapa en roadmap för hur olika strategier vid upphandling påverkar resultatet när det kommer till kostnad och kvalitetsproblem.

Vi hoppas att du har möjlighet att delta i denna studie där studenterna, genom att analysera vad som är bäst praxis och vilka samband som finns, vill undersöka vilka svagheter och styrkor som finns hos befintliga metoder samt vilka potentiella förbättringar som kan göras i nuvarande ramverk.

Tid: Ca 5-10 minuter
Upplysningar: Frågor besvaras av leimo@chalmers.se eller ahmedel@chalmers.se

Länk till enkäten →