Energibristen är en av de viktigaste samhällsfrågorna just nu. Samhällets aktörer behöver ta större ansvar för sin energianvändning, men hur ska det gå det till i praktiken?

För att nå klimatmålen behöver vi öka innovationstakten – och nyckeln till det är samskapande. I Ljusekulla utanför Helsingborg har Skanska tagit ett helhetsgrepp och simulerat hur innovativa lösningar kan säkra framtidens energiförsörjning som är både ekonomiskt hållbar och framtidssäkrad.  Vision har varit att utveckla samhället i en klimatpositiv riktning och Ljusekulla är ett projekt där Skanska vill bidra med nya idéer om hur ett sådant samhälle kan se ut.

Hör och samtala med Åsa Togerö, senior green development manager på Skanska.

Zoom-länk: https://chalmers.zoom.us/j/62001537404