När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.

När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.

NamnOrganisation
Stefan KnutssonHigab
1 deltagare

Om du har anmält dig men fått förhinder kan du avanmäla dig här:

Vi har skickat en avanmälningslänk till din e-postadress.

Hur utvecklar vi bygglogistiken för det hållbara byggandet?

Klimatet är en ödesfråga för vår tid och något som präglar byggbranschen på en rad olika sätt. Hur kan vi, med hjälp av en utvecklad bygglogistik stötta både lokala och nationella hållbarhetsmål? Vilka organisatoriska strukturer och vilket ledarskap krävs för att skapa en klimatneutral bygglogistik? Hur kommer elektrifiering, återbruk och digitalisering in som stödjande faktorer eller riktningsgivare?

Under detta cmb fokus – en halvdag med tydliga inspel, en spetsig paneldiskussion och fördjupande rundabordssamtal – söker vi tillsammans efter spets och bredd och skapar ett medskick till branschen.

Utgångspunkten för dagen är det pågående stadsutvecklingsarbetet i Göteborg och den nya organiseringen av de stadsbyggande förvaltningarna. Vad innebär målet att Göteborg ska bli en av 100 europeiska klimatneutrala städer för hur vi planerar bygglogistiken? Vi får också en bred branschkartläggning ur ett vetenskapligt perspektiv och några goda exempel.

Program

Inledning

Politiken för klimatneutralitet i Göteborg

Tre inspel

Magnus Jäderberg och Magnus Uhrberg, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs stad
Vilka krav kan Staden ställa för att uppnå klimatneutralitet 2030?

Viktoria Sundqvist, Chalmers
Bygglogistik i återbruksflöden: fyra scenarios

Anna Fredriksson, Linköpings universitet
Cirkulär och energieffektiv masslogistik

Paneldiskussion

Medverkande: Christer Niland, chef för avdelningen stora projekt, Exploateringsförvaltningen Göteborg stad. Fler namn tillkommer!

Rundabordssamtal

Du som deltagare får chansen till en fördjupad diskussion med andra deltagare - utifrån frågeställningar från presentationer och panelsamtalet.

 

Cmb fokus den 7 september riktar sig till dig som i din yrkesroll arbetar med bygglogistik. Alla intresserade är välkomna att ta del av webbsändningen, medan eventet på plats är för medarbetare i cmb:s partnerorganisationer samt vid Chalmers.

Dagen kommer att avslutas med rundabordssamtal på plats i Göteborg. Denna del kommer inte att visas digitalt, men kommer att sammanfattas i en skrift – cmb fingerprint – som publiceras efter eventet.

Deltagande på plats

12:00
Lunch på restaurang Waste

13:00 – 15:00  
Introduktion, föredrag och panelsamtal

15:00 – 16:30
Rundabordssamtal, avslutande sammanfattning

16:30
After work en trappa upp!

Webbsändning

13:00 – 15.00
Introduktion, föredrag och panelsamtal

Praktisk information

  • Datum: Torsdag den 7 september 2023
  • Tid: Klockan 12:00 till 16:30 · Lägg till i kalender
  • Plats: A Working Lab, Sven Hultins gata 5, Göteborg · Karta
  • Pris: Kostnadsfritt
  • Upplysningar:

    info@cmb-chalmers.se