Namn Organisation
Deltagare från 5561012419
Deltagare från 556119-4878
Deltagare från AB Familjebostäder
Deltagare från AB Svensk Byggtjänst
Deltagare från AFRY
Deltagare från Affärskraft i Skandinavien AB
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akuro AB
Deltagare från Alecta Fastigheter
Deltagare från Antopus CS / Isobetong
Deltagare från BRG (FOG har uppdraget att driva "Verkstäder" inom plattformen för klimatneutralt byggande).
Deltagare från Balder
Deltagare från Bengt Dahlgren AB
Deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB
Deltagare från Bennman Kommunikation
Deltagare från Big kornet
Deltagare från BoKlok (Skanska)
Deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
Deltagare från Bostadsbolaget
Deltagare från Business Region Göteborg
Deltagare från ByDemand
Deltagare från Byggföretagen
Deltagare från Byggföretagen
Deltagare från Bärkraft & Byggnadskonst
Deltagare från Castellum AB
Deltagare från Chalmers
Deltagare från Chalmers
Deltagare från Chalmers University of Technology
Deltagare från Chalmers, inst. Teknikens ekonomi och organisation
Deltagare från Chalmersfastigheter AB
Deltagare från ChangePilots
Deltagare från Cowi Projektbyrån AB
Deltagare från FOG Innovation
Deltagare från FOG Innovation
Deltagare från Falkenbergs bostads ab
Deltagare från Falkenbergs bostads ab
Deltagare från Falkenbergs bostads ab
Deltagare från Familjebostäder
Deltagare från Familjebostäder i Göteborg
Deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
Deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
Deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
Deltagare från Friends of Gothenburg Innovation AB
Deltagare från Förvaltnings AB Framtiden
Deltagare från Grupo Cobra
Deltagare från Gävle kommun
Deltagare från Göteborgs Stad
Deltagare från Göteborgs Stad Fastighetskontoret Strategiska avdelningen för projektutveckling
Deltagare från Göteborgs Stads Inköp och Upphandling
Deltagare från IQ Samhällsbyggnad
Deltagare från Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet
Deltagare från KTH Royal Institute of Technology
Deltagare från Kiruna Kommun
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Kungälvs kommun
Deltagare från Lejonfastigheter AB
Deltagare från Lerums kommun
Deltagare från Lerums kommun
Deltagare från Lerums kommun
Deltagare från Lindholmen Science Park
Deltagare från Locum
Deltagare från Lokalförvaltningen
Deltagare från Lokalförvaltningen
Deltagare från Lokalförvaltningen
Deltagare från Länsstyrelsen Västra Götaland
Deltagare från MN Works
Deltagare från Mölndals stad
Deltagare från NCC AB
Deltagare från Norconsult AB
Deltagare från Norconsult AB
Deltagare från Privat
Deltagare från RISE
Deltagare från RISE
Deltagare från RISE AB
Deltagare från Radar arkitektur & planering AB
Deltagare från Ramboll
Deltagare från Rejlers
Deltagare från Rejlers Sverige AB
Deltagare från Rekab entreprenad ab
Deltagare från Riksbyggen
Deltagare från Riksbyggen
Deltagare från Riksbyggen
Deltagare från Riksbyggen ekonomisk förening
Deltagare från Rådhuset Arkitekter
Deltagare från SBF Mölndal
Deltagare från SKANSKA
Deltagare från SKANSKA
Deltagare från Saint-Gobain Sweden AB/Gyproc
Deltagare från Samhällsbyggarna
Deltagare från Semren & Månsson Arkitekter
Deltagare från Semrén & Månsson
Deltagare från Serneke
Deltagare från Serneke Sverige AB
Deltagare från Serneke Sverige AB
Deltagare från Skanska
Deltagare från Skanska
Deltagare från Skanska
Deltagare från Skanska Sverige
Deltagare från Skanska Sverige AB
Deltagare från Skanska Sverige AB
Deltagare från Skanska Sverige AB
Deltagare från Specialfastigheter Sverige AB
Deltagare från Specialfastigheter Sverige AB
Deltagare från Specialfastigheter Sverige AB
Deltagare från Stenungsunds kommun
Deltagare från Sure studio AB
Deltagare från Svefa
Deltagare från Svefa AB
Deltagare från Sweco
Deltagare från Södra Building System
Deltagare från The( )Space by First to know
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Uppsala kommun
Deltagare från Uppsala kommun
Deltagare från Urbana studier, Malmö Universitet
Deltagare från Veidekke Entreprenad AB
Deltagare från Volvo Group
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från White
Deltagare från White arkitekter
Deltagare från White arkitekter AB
Deltagare från cmb
Deltagare från cmb
Deltagare från cmb
Deltagare från protek
Deltagare från ubf
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från ÅA Eng AB
135 deltagare

Byggherredriven innovation - en guide till förbättrad innovationsförmåga

Byggherrar och fastighetsutvecklare har en central roll i att öka innovationsförmågan inom bygg- och fastighetssektorn då de formar incitament för andra aktörer att investera i kunskapsutveckling och innovation. 

FOG, Chalmers och KTH har under många år haft en gemensam utvecklings- och kunskapsresa som nu resulterat i en guide som under cmb frukost presenteras av författarna Staffan Bolminger och Erica Svantesson, FOG Innovations, samt Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers. Guiden  är inte tänkt som en handbok och den innehåller heller inga recept, däremot pekar den på ett antal ingredienser som är nödvändiga för att förbättra organisationers innovativa förmåga för att kunna driva ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete. 

Sektorn står inför ökande hållbarhetskrav, bl.a. i och med Agenda 2030 där klimatutmaningen och jämlikhet är särskilt framträdande, i kombination med leveranskrav på stora volymer av nybyggnation och renovering till rimliga prisnivåer. Detta har ökat medvetenheten om vikten av god innovationsförmåga, liksom förmågan att möta de utmaningar som det innebär att projekten tidsmässigt ofta styrs ofta av yttre faktorer och att den kompetens som finns i projekten till stora delar är extern.

Seminariet går att följa både digitalt och på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtal med besökare och talare öga mot öga.

Praktisk information