Namn Organisation
Deltagare från A Beautiful Soup
Deltagare från AB Familjebostäder
Deltagare från AEC AB
Deltagare från AFRY
Deltagare från AFRY
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus AB
Deltagare från Akuro AB
Deltagare från Ale Kommun
Deltagare från Ale kommun
Deltagare från Ale kommun
Deltagare från Alecta Fastigheter
Deltagare från Aranäs
Deltagare från Archus Partner AB
Deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
Deltagare från Arkitema
Deltagare från Arkitema AB
Deltagare från BoKlok Skanska
Deltagare från Borås Stad
Deltagare från Borås Stad
Deltagare från Borås Stad
Deltagare från Borås Stad - Mark-och exploatering
Deltagare från Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
Deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
Deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
Deltagare från Borås stad
Deltagare från Bostads AB Poseidon
Deltagare från Boverket
Deltagare från Boverket
Deltagare från COWI
Deltagare från COWI AB
Deltagare från COWI AB
Deltagare från Chalmers
Deltagare från Chalmers
Deltagare från Chalmers ACE
Deltagare från Chalmers tekniska högskola
Deltagare från Chalmers university of Technology
Deltagare från Chalmers university of technology
Deltagare från Chalmers, inst. Teknikens ekonomi och organisation
Deltagare från Chalmersfastigheter AB
Deltagare från Citycon
Deltagare från Cmb
Deltagare från Deap AB
Deltagare från Development Partner
Deltagare från EPG projektledning
Deltagare från Ecoplan in Medio
Deltagare från Egnahemsbolaget
Deltagare från Egnahemsbolaget
Deltagare från Egnahemsbolaget
Deltagare från Ekan Management
Deltagare från F O Peterson
Deltagare från F O Peterson
Deltagare från Familjebostäder
Deltagare från Fastighet, stöd och service
Deltagare från Fastighetskontoret Göteborgs stad
Deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
Deltagare från Fastighetskontoret/framtidens samhällsbyggare
Deltagare från Flodén Byggnads AB
Deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
Deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
Deltagare från Framtidens Samhällsbyggare
Deltagare från Gyllenberg arkitektur.se
Deltagare från Göteborg Stad, stadsbyggnadskontoret
Deltagare från Göteborg stad
Deltagare från Göteborg stad
Deltagare från Göteborg stad, Stadsbyggnadskontoret
Deltagare från Göteborg stadsledningskontor
Deltagare från Göteborgs Egnahems AB
Deltagare från Göteborgs Hamn AB
Deltagare från Göteborgs Stad
Deltagare från Göteborgs Stad
Deltagare från Göteborgs Stad
Deltagare från Göteborgs Stad
Deltagare från Göteborgs Stad - Stora Projekt
Deltagare från Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Deltagare från Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret
Deltagare från Göteborgs universitet
Deltagare från Göteborgs universitet
Deltagare från Göteborgsregionen
Deltagare från Higab
Deltagare från Härryda kommun
Deltagare från Härryda kommun
Deltagare från Inhouse Tech
Deltagare från Jan Håkansson Byggplanering AB
Deltagare från Jernhusen
Deltagare från K-Lab Projektering AB
Deltagare från Kanozi arkitekter
Deltagare från Konsulterna Samuelsson AB
Deltagare från Kretslopp och vatten
Deltagare från Kretslopp och vatten Göteborgs Stad
Deltagare från Kulturförvaltningen, Göteborgs stad
Deltagare från Kungsbacka Kommun (FS8)
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Kungälvs kommun
Deltagare från Lerum kommun
Deltagare från Lerums Kommun
Deltagare från Lerums kommun
Deltagare från Lerums kommun
Deltagare från Lerums kommun
Deltagare från Lerums kommun
Deltagare från Liljewall Arkitekter
Deltagare från Locum
Deltagare från Lokalförvaltnignen
Deltagare från Lokalförvaltningen
Deltagare från Lokalförvaltningen
Deltagare från Länsstyrelsen Västra Götaland
Deltagare från Länsstyrelsen Västra Götaland
Deltagare från Länsstyrelsen Västra Götalands län
Deltagare från Malmö stad
Deltagare från Mareld landskapsarkitekter
Deltagare från Mareld landskapsarkitekter
Deltagare från Microsoft
Deltagare från Mileway
Deltagare från Mölndala Fastighets AB
Deltagare från Mölndals stad
Deltagare från Mölndals stad
Deltagare från Mölndals stad
Deltagare från NCC Building
Deltagare från Niras Sweden AB
Deltagare från Norconsult AB
Deltagare från PC AB
Deltagare från PE
Deltagare från Park- och naturförvaltningen
Deltagare från Partille Kommun
Deltagare från Peab
Deltagare från Peab Anläggning
Deltagare från Peab Sverige AB
Deltagare från Peritus Partners AB
Deltagare från Privat
Deltagare från Privat
Deltagare från RISE
Deltagare från RISE
Deltagare från Rejlers Sverige AB
Deltagare från Rekab entreprenad ab
Deltagare från Robert Dicksons stiftelse
Deltagare från Rådhuset Arkitekter
Deltagare från SBK, Göteborg Stad
Deltagare från SISAB
Deltagare från SJÖGREN ARKITEKTER AB
Deltagare från STRAKO AB
Deltagare från SWECO Sverige AB
Deltagare från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Sbk
Deltagare från Semren & Månsson Arkitekter
Deltagare från Serneke Sverige AB
Deltagare från Serneke, Karlatornet
Deltagare från Sjögren Arkitekter AB
Deltagare från Skanska Teknik
Deltagare från Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndal
Deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Deltagare från Stena Bygg AB
Deltagare från Steni Sverige AB
Deltagare från Steni Sverige AB
Deltagare från Stenungsunds kommun
Deltagare från Stockholm Vatten och Avfall
Deltagare från Stockholm vatten och avfall
Deltagare från Stockholm vatten och avfall
Deltagare från Stora projekt - Göteborg Stad
Deltagare från Sustainacon Sweden AB
Deltagare från Svensk Byggtjänst
Deltagare från Sverigehuset
Deltagare från Sweco
Deltagare från Sweco
Deltagare från Sweco
Deltagare från Södra Building System
Deltagare från Tanums kommun
Deltagare från Tengbomgruppen
Deltagare från The( )Space by First to know
Deltagare från Trafikenheten
Deltagare från Trafikkontoret - Framtidens samhällsbyggare
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Ulricehamns kommun
Deltagare från Ulricehamns kommun
Deltagare från Uppsala kommun
Deltagare från Uppsala kommun
Deltagare från Uppsala kommun
Deltagare från Uppsala kommun
Deltagare från Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Urban Futures
Deltagare från Urbanista Stad
Deltagare från Urbanista Stad AB
Deltagare från Urbanista Stad AB
Deltagare från VGR
Deltagare från VGRE
Deltagare från Vigör motion
Deltagare från Volvo Group
Deltagare från Volvo Group Real Estate
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västra Götalandsregionen
Deltagare från WSP
Deltagare från White
Deltagare från White
Deltagare från Wästbygg
Deltagare från akademiska hus
Deltagare från cmb
Deltagare från cmb
Deltagare från development partner 09 AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
208 deltagare

Beslutsstöd för knäckfrågor

Bild: Göteborgs Stad

Samhällsbyggnadssektorn möter ”knäckfrågor” som orsakar fördröjningar, bristfälliga resultat och skenande budgetar i plan- och byggprocesser. Sällan är det dock tydligt vilka knäckfrågorna är och vad de i grunden handlar om. Det gör det svårt att samla diskussionen om, och i så fall hur, knäckfrågorna bättre kan förebyggas och hanteras.    

Kerstin Hemström, forskare och projektledare vid Centrum för hållbar stadsutveckling (Urban Futures), och Nils Björling, arkitekt och universitetslektor i stadsbyggnad och planering vid Chalmers presenterar i en rapport en modell för vad samhällsbyggnadssektorns knäckfrågor handlar om.

Med modellen vill forskarna visa att “knäckfrågor” samlar en mångfald av problem och situationer som i grunden har olika karaktär. Modellen öppnar upp för diskussion och reflektion kring vad unika situationer handlar om. Samtidigt väcker den frågor om hur väl sektorn är rustad för att hantera den mångfald av situationer som den moderna samhällsutvecklingen medför.

Ladda ner vår populärvetenskapliga sammanfattning av projektet →

Detta event är kostnadsfritt. När du gör din anmälan så väljer du om du vill delta på plats eller om du vill följa den digitala sändningen.

Information för dig som deltar på plats

Frukost serveras vid restaurang Waste från kl 07:30. Observera att det inte är tillåtet att ta med mat eller dryck in i föredragslokalen, så kom gärna i god tid för att hinna mingla och äta frukost i lugn och ro.

För dig som vill se den digitala sändningen:

Den digitala sändningen av seminariet visas här: www.cmb-chalmers.se/frukost

Praktisk information