Observera att anmälan är bindande. För att undvika att mat går till spillo tar vi ut en no show-avgift för personer som är anmälda men inte deltar, och som inte har avanmält sig senast kl 18:00 tisdagen veckan innan lunchen. No show-avgift för cmb partner 300 kr, no show-avgift för ej cmb-partner 400 kr. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till någon annan, meddela i så fall ändringen via e-post till info@cmb-chalmers.se.

När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.

Namn Organisation
Martin Wedenmark Actea
Joakim Forsemalm Cmb
Nina Skoger Exploateringsförvaltningen Gbg Stad
Deltagare från Rejlers Sverige AB
Vendela Bodén Vergenta
My Ekrelius Vergenta
Carina Bohm cmb
Malin Sörensen cmb
Saga Björk Kotte cmb studentråd
9 deltagare

Om du har anmält dig men fått förhinder kan du avanmäla dig här:

Vi har skickat en avanmälningslänk till din e-postadress.

Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen: hur kan du bidra? 

Det säkerhetspolitiska läget i Sverige har försämrats över tid och frågor som rör totalförsvarets intressen är viktiga att ta med tidigt i samhällsplaneringsprocessen. Tidig planering kan bidra i avvägningen om lokaliseringen av bostäder och olika riskfyllda verksamheter är lämpliga utifrån beredskapsaspekten.

Under detta lunchseminarium kommer Jonas Alm, Actea Consulting AB, att ge dig en översikt av ämnet.  Efteråt kommer vi tillsammans diskutera vilket typ av ledarskap som behövs för att öka medvetenheten och beredskapen inom våra egna organisationer.

Nätverka

Då det personliga nätverkandet är ett prioriterat område inom cmb arrangeras våra luncher endast på plats. Kom gärna redan kl 11:15 för att hinna äta och samtala i lugn och ro. Seminariet startar kl 12.00.

Anmälan är öppen! Du anmäler dig högst upp på sidan.

Praktisk information