Namn Organisation
En deltagare från A Beautiful Soup
En deltagare från A Beautiful Soup
En deltagare från Bostads AB Poseidon
En deltagare från Byggföretagen
En deltagare från Chalmers
En deltagare från Chalmers, Arkitekur och samhällsbyggnad
En deltagare från Coreco AB
En deltagare från Egnahemsbolaget
En deltagare från Egnahemsbolaget
En deltagare från Ernst Rosén AB
En deltagare från Exploateringsnämnden, Göteborgs stad
En deltagare från FB Bostad
En deltagare från FB Bostad AB
En deltagare från Göteborgs kyrkliga stadsmission - VO Bostad
En deltagare från Göteborgsregionen
En deltagare från Göteborgsregionen
En deltagare från Hollertz & Co
En deltagare från Högström sivengård AB
En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götalands län
En deltagare från Mölndals stad
En deltagare från NCC
En deltagare från Nordr Sverige AB
En deltagare från Poseidon
En deltagare från Robert Dicksons stiftelse
En deltagare från Robert Dicksons stiftelse
En deltagare från Räddningsmissionen
En deltagare från SBF Mölndal
En deltagare från Semrén & Månsson
En deltagare från Stadsmissionen Göteborg
En deltagare från Statement Public Affair AB
En deltagare från Svefa
En deltagare från Svefa
En deltagare från Sverigehuset
En deltagare från Symetri AB
En deltagare från Tengbom Arkitekter
En deltagare från Uppsala univeristet, IBF
En deltagare från Urban Futures
En deltagare från Urban Futures
En deltagare från Urban Futures - Centrum för hållbar stadsutveckling
En deltagare från Urban Futures / GMV
En deltagare från VBK Konsulterande ingenjörer AB
En deltagare från Veidekke Entreprenad AB
En deltagare från Västsvenska Handelskammaren
En deltagare från cmb
En deltagare från cmb
En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
En deltagare från Älvstranden utveckling AB
Totalt 47 deltagare

Allas rätt till bostad

Samtal mellan forskning, politik och näringsliv

Alla behöver någonstans att bo. Bostaden är så central för vår välfärd att vi ser den som en mänsklig rättighet. Bostadsfrågan skär in i flera olika politikområden och kan diskuteras från vitt skilda utgångspunkter. Var – och hur – vi bor påverkar i hög grad vårt handlingsutrymme och våra framtidsutsikter. De ojämlika förutsättningarna på bostadsmarknaden är en av de tydligaste klassmarkörerna i dagens Sverige.

I antologin "Allas rätt till bostad" analyserar 28 bostads- och urbanforskare från olika akademiska discipliner svensk bostadspolitik, dess förutsättningar, historiska utveckling och konkreta resultat.

Kom och delta i ett samtal mellan en av huvudförfattarna, Emma Holmqvist, forskare vid Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet, medförfattare Kristina Grange, Professor i stadsbyggnadsteori, arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid  Chalmers, och Robert Hammarstrand, ordförande Göteborgs stads exploateringsnämnd.

Då det personliga nätverkandet är ett prioriterat område inom cmb arrangeras våra luncher endast på plats. Kom gärna redan kl 11:15 för att hinna äta och samtala i lugn och ro. Seminariet startar kl 12.00.

Praktisk information