Namn Organisation
Deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
Deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
Deltagare från Arkitema
Deltagare från CA consultadministration
Deltagare från cmb
Deltagare från cmb
Deltagare från Cmb
Deltagare från Ekan Management
Deltagare från Fastighet, stöd och service
Deltagare från Fastighet, stöd och service
Deltagare från Fastighet, stöd och service VGR
Deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
Deltagare från Hifab AB
Deltagare från Hifab AB
Deltagare från Higab
Deltagare från Hollertz & Stenvall
Deltagare från Isobetong
Deltagare från K21 Entreprenad AB
Deltagare från NCC
Deltagare från NCC/WLC
Deltagare från Nils Andreasson Arkitektkontor AB
Deltagare från PEAB
Deltagare från Plan B
Deltagare från Plan B
Deltagare från Prolog
Deltagare från Protek projektstyrning
Deltagare från Ramboll Sverige AB
Deltagare från Renkei AB
Deltagare från Riksbyggen ekonomisk förening
Deltagare från Semrén & Månsson
Deltagare från Semrén & Månsson
Deltagare från Serneke
Deltagare från Serneke Sverige AB
Deltagare från Serneke Sverige AB
Deltagare från Skanska
Deltagare från Skanska Sverige
Deltagare från Skanska Sverige AB
Deltagare från Stadsbyggnadsförvaltning Göteborg
Deltagare från Sweco
Deltagare från Sweco
Deltagare från Sweco
Deltagare från Sweco Sverige AB
Deltagare från Tengbom
Deltagare från Tengbom
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trimble
Deltagare från Vasakronan
Deltagare från Vestia
Deltagare från Volvo Group Real Estate
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Wallenstam
Deltagare från Wallenstam
Deltagare från Wallenstam
Deltagare från Wikström Installationskonsult AB
Deltagare från Wikström Installationskonsult AB
Deltagare från Wästbygg Gruppen AB
Deltagare från Yolean
Deltagare från Yolean AB
58 deltagare

Agilt + strukturerat = sant!

Går det att kombinera agila arbetssätt – som fokuserar på enkelhet och framfart –  med strukturerade arbetssätt – som fokuserar på spårbarhet och dokumentation? 

”Fråga-svar” metodiken har kommit att bli ett vanligt inslag inom svensk byggindustri som just ett sätt att förena det agila med det strukturerade. Kombinerad med visuell planering och ett systematiskt flödestänk kan metodiken ge avsevärda tids- och kostnadsbesparingar. 

I enskilda studier har metodiken visat att den både kan korta ledtiderna och samtidigt öka kvaliteten i besluten genom att rätt personer med rätt kunskap och underlag träffas i rätt tid.  

Vid cmb:s lunchseminarium i april kommer data från över 200 projekt som använt sig av metodiken och som tydligt visar på dessa effekter även i stor skala presenteras. Kom och träffa Robert Grahm, verksamhetsutvecklare på Skanska som har lång erfarenhet av metodik relaterad till effektiv projektering (från VDC till ICE och visuell projektering) och Amer Catic, medgrundare och vd på Yolean, ett Chalmersbaserat start up-företag. 

Cmb:s lunchseminairer genomförs i samarbete med våra partner och då det personliga nätverkandet är så viktigt ses vid alla på plats. Kom gärna redan kl 11:15 för att hinna äta och samtala i lugn och ro. Seminariet startar kl 12.00. 

Praktisk information

Datum: Tisdag den 18 april 2023
Tid: Klockan 11:15 till 13:00 · Lägg till i kalender
Plats: Citygate, lokal Compassen. Fabrikstorget 1, Göteborg · Karta
Upplysningar:

info@cmb-chalmers.se