Publicerad den 19 januari 2022

Viktoria Sand – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter