Publicerad den 17 januari 2022

Vendela Blackenfelt – Smart logistiklösning ger minskad trafik och sänkta byggkostnader