Publicerad den 12 januari 2022

Ulrika Håård – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter