Publicerad den 15 november 2021

Ulrika Håård – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter