Publicerad den 1 februari 2022

Ulrica Wallström – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter