Publicerad den 1 februari 2022

Ulf Krüger – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter