Publicerad den 17 januari 2022

Torgny Hellberg – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter