Publicerad den 15 november 2021

Tord Thunman – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter