Publicerad den 17 januari 2022

Tomas Lindgren – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter