Publicerad den 17 januari 2022

Thore Lindgren – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter