Publicerad den 17 januari 2022

Thomas Dahl – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter