Publicerad den 15 november 2021

Thomas Dahl – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter