Publicerad den 26 januari 2022

Thea Näsström – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter