Publicerad den 15 november 2021

Stina Brink – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter