Publicerad den 13 januari 2022

Stefan Hollertz – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter