Stefan Hollertz – Forskarperspektiv på samverkansorganisationer – lärdomar från organisering av ett stadsutvecklingsprojekt

Publicerad den 17 september 2021