Publicerad den 19 januari 2022

Stanislava Jonsson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter