Publicerad den 17 januari 2022

Sofie Papp – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter