Publicerad den 16 november 2021

Sara Åkerström – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter