Publicerad den 18 januari 2022

Rickard Stadler – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter