Publicerad den 11 januari 2022

Rebecka Strutz – Smart logistiklösning ger minskad trafik och sänkta byggkostnader