Publicerad den 17 januari 2022

Rebecka Strutz – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter