Publicerad den 15 november 2021

Rebecka Strutz – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter