Publicerad den 17 januari 2022

Peter Gulin – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter