Publicerad den 16 november 2021

Peter Ekberg – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter