Publicerad den 22 november 2021

Pernilla Gluch – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter