Publicerad den 15 november 2021

Per Samuelsson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter