Publicerad den 22 november 2021

Per Eriksson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter