Publicerad den 15 november 2021

Paula Isaksson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter