Publicerad den 15 november 2021

Paula Femenias – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter