Publicerad den 15 november 2021

Paul Garces – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter