Publicerad den 17 januari 2022

Patrik Johansson Sallinen – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter