Publicerad den 17 november 2021

Nina Borgström – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter