Publicerad den 2 februari 2022

Morgan Andersson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter