Publicerad den 17 januari 2022

Mike Höglund – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter